Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 86
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94(477). Історія України ->

21. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб./За ред.Ю.М.Алексєєва-3-тє вид. — К.:Каравела, 2004. — 408 с. — ISBN 966-95596-2-6
22. Лях Р. Д., Ізюмов В. І., Красноносов Ю. М. [та ін.] Історія України:Навч.посіб.для студ.неістор.спеціальностей. — Донецьк:Центр підготовки абітурієнтів, 1988. — 396 с. — ISBN 966-7177-19 -Х
23. Світлична В. В. Історія України:Навч.посібник.-4-те вид. — К.: Каравела, 2007. — 400 с. — ISBN 966-95596-2-6
24. Світлична В. В. Історія України:Навч.посібник.-5-те вид. — К.:Каравела, 2008. — 400 с. — ISBN 966-95596-2-6
25. Бойко О. Д. Історія України:навчальний посібник для студ.вузів.Вид.3-тє,випр.,доп. — К.::Академвидав, 2005. — 688 с. — ISBN 966-8226-28-3
26. Світлична В. В. Історія України:навчальний посібник для студ.неісторичних спеціальностей вузів.Друге вид.,випр.,доп./За ред.Ю.М.Алєксєєва. — К.:Каравела; Львів: Новий Світ-2000,Магнолія плюс, 2003. — 308 с. — ISBN 986-7827-12-7
27. Світлична В. В. Історія України:навчальний посібник для студ.неісторичних спеціальностей.Друге видання,виправлене і доповнене. — К.:Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. — 304 с. — ISBN 966-95596-2-6"Каравела"
28. Міщук С. М. Історія України:Навчально-методичний посібник. — Київ, 2004. — 544 с.
29. Гайдуков Л. Ф. Історія України:Посібник для старшокл.та абітур. — К.:Либідь, 1999. — 270 с. — ISBN 966-06-0085-2
30. Бойко О. Д. Історія України:посібник.Вид.2-ге,доп. — К.::Академвидав, 2004. — 656 c. — ISBN 966-8226-03-8
31. Бойко О. Д. Історія України:посібник.Вид.2-ге,доп. — К.:Видавничий центр Академія, 2002. — 656 с. — ISBN 966-580-122-8
32. Історія України:Посібник/За ред.Г.Д.Темка,Л.С.Тупчієнка. — К.:Видавничий центр Академія, 2002. — 480 с. — ISBN 966-580-126-0
33. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8
34. Бойко О. Д. Історія України.Тести.Запитання.Завдання. — К.:Видавничий центр Академія, 1998. — 256 с. — ISBN 966-580-021-3
35. Полонська-Василенко Н. Історія України.У 2 т.Т.2.Від середини ХVІІ століття до 1923 року.-3-тє вид. — К.:Либідь, 1995. — 608 с. — ISBN 5-325-00597-9(т.2)
36. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історя України. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8
37. Малаков Д. В. Кияни.Війна.Німці. — К.: Амадей, 2008. — 364 с.,іл. — ISBN 978-966-7689-86-5
38. ред. Васильєв В., Шаповалов Ю. Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Укарїну та на північний Кавказ. 1932-1933 рр. — Київ : Генеза, 2001. — 399 с. — ISBN 966-504-234-3
39. Дзюба О. М. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х- середина ХVIII ст.): Посібник-довідник. — Київ: АртЕк, 1998. — 199 с. — ISBN 966-505-185-7
40. Сергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI-на початку XXI ст. — Київ : ПП Сергійчук М. І., 2012. — 319, [1] с. — ISBN 978-966-2911-47-3