Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.1. Держава. Народ. Нація. Право держави ->

1. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 247 с. — ISBN 966-7288-89-7
2. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К.:Ін Юре, 1997. — 36 c.
3. Копєйчикова. Основи конституційного права України:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 1997. — 208 c.
4. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні:Нав.посіб. — К.:Аррат-Центр, 2001. — 176 c. — ISBN 966-95833-2-2
5. Молдаван В. В., Мелещенко В. Конституційне право:Опорні конспекти:Словник- довідник. — К.:Юмана, 1996. — 272 c.
6. Ред. Авакьян. Конституционное право: Энциклопедический словарь. — Москва : Норма, 2001. — 688 с. — ISBN 5-89123-409-2
7. Речицкий, Всеволод. Свобода и государство-Харьков. — Харьков, 1998. — 144 c.
8. Ріяки В. Конституційне право зарубіжних країн:Навч.посіб. — К.:Юринко Интер, 2002. — 512 c. — ISBN 966-667-067-4
9. Державний устрій України: Проблеми політики теорії і практики. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. — 344 с. — ISBN 966-7263-57-6
10. Тодыка О. Ю., Петришин А. В. Народовластие в условиях глобализации. — Х.: Право, 2005. — 334 с. — ISBN 966-8467-72-8
11. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник. — К.:Юринко Интер, 2002. — 356 c.
12. Шаповал, Володимир, Михайлович. Сучасний конституціоналізм.:Монографія. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 560 c.
13. Шповал В. М. Державний лад країн світу:Довідник. — К.:Український центр правничих студій, 1999. — 320 c.
14. Правові питання статусу Чорноморського флоту та міста Севастополя:Лекція. — К.:Конституція України, 1999. — 21 c.
15. Закон України про місцеве сомоврядування в Україні. — К.:Парламентське ви-во, 1999. — 78 c.
16. Президент в Україні:Законодавче забезпечення діяльності. — К.:Юрінком, 1999. — 416 c.
17. Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007-2008роки) — К.: Конус-Ю, 2009. — 584с. — ISBN 978-966-2250-04-6
18. Державно-правова реформа в Україні: Мат. наук.-практ. конф. (Листопад 1997р). — К., 1997. — 420с. — ISBN 966-7024-17-2