Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 342.1. Державне право ->

21. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник 3-е вид. — К.:Юринко Интер, 2006. — 512 c.
22. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник. — К.:Юринко Интер, 2002. — 536 c.
23. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник. — К.:Юринко Интер, 2002. — 356 c.
24. Шаповал, Володимир, Михайлович. Конституційне право зарубіжних країн:Навч.посіб. — К.:Артек вищ шк, 1998. — 264 c.
25. Шаповал, Володимир, Михайлович. Сучасний конституціоналізм.:Монографія. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 560 c.
26. Шповал В. М. Державний лад країн світу:Довідник. — К.:Український центр правничих студій, 1999. — 320 c.
27. Правові питання статусу Чорноморського флоту та міста Севастополя:Лекція. — К.:Конституція України, 1999. — 21 c.
28. Бюджетний кодекс України:Офіційний текст. — К.:Кондор, 2004.
29. Закон України про місцеве сомоврядування в Україні. — К.:Парламентське ви-во, 1999. — 78 c.
30. Президент в Україні:Законодавче забезпечення діяльності. — К.:Юрінком, 1999. — 416 c.
31. Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007-2008роки) — К.: Конус-Ю, 2009. — 584с. — ISBN 978-966-2250-04-6
32. Державно-правова реформа в Україні: Мат. наук.-практ. конф. (Листопад 1997р). — К., 1997. — 420с. — ISBN 966-7024-17-2