Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 342.1. Державне право ->

1. Бюджетний кодекс України:Офіційний текст. — К.:Кондор, 2004.
2. Шповал В. М. Державний лад країн світу:Довідник. — К.:Український центр правничих студій, 1999. — 320 c.
3. Державно-правова реформа в Україні: Мат. наук.-практ. конф. (Листопад 1997р). — К., 1997. — 420с. — ISBN 966-7024-17-2
4. Андрусяка Т. Г. Драгоманівський збірник."Вільна спілка та сучасний український конституціоналізм. — Львів:Світ, 1996. — 256 c.
5. Закон України про місцеве сомоврядування в Україні. — К.:Парламентське ви-во, 1999. — 78 c.
6. Маклакова В. В. Иностранное конституционное право. — М.:Юристь, 1996. — 512 c.
7. Речицкий, Всеволод. Конституционализм.Украинский опыт. — Харьков, 1998. — 160 c.
8. Ред. Авакьян. Конституционное право: Энциклопедический словарь. — Москва : Норма, 2001. — 688 с. — ISBN 5-89123-409-2
9. Міхневич Л. В. Конституційне право зарубіжних країн ( загальна частина).Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2006. — 164 c.
10. Шаповал, Володимир, Михайлович. Конституційне право зарубіжних країн:Навч.посіб. — К.:Артек вищ шк, 1998. — 264 c.
11. Ріяки В. Конституційне право зарубіжних країн:Навч.посіб. — К.:Юринко Интер, 2002. — 512 c. — ISBN 966-667-067-4
12. Тація В. Я. Конституційне право України. — У:Український центр правничих студій, 1999. — 376 c.
13. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник. — К.:Юринко Интер, 2002. — 536 c.
14. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник. — К.:Юринко Интер, 2002. — 356 c.
15. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник 3-е вид. — К.:Юринко Интер, 2006. — 512 c.
16. Молдаван В. В., Мелещенко В. Конституційне право:Опорні конспекти:Словник- довідник. — К.:Юмана, 1996. — 272 c.
17. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні:Нав.посіб. — К.:Аррат-Центр, 2001. — 176 c. — ISBN 966-95833-2-2
18. Євграфов П. Б. Конституція України:коментар змін (2004-2007).Теоретичні та практичні аспекти:Науково-практичний посібник. — Київ:"Правова єдність", 2007. — 204 c. — ISBN 978-966-8533-68-6
19. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К.:Ін Юре, 1997. — 36 c.
20. Тодыка О. Ю., Петришин А. В. Народовластие в условиях глобализации. — Х.: Право, 2005. — 334 с. — ISBN 966-8467-72-8