Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 66
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.1. Держава. Народ. Нація. Право держави ->

1. Андрусяка Т. Г. Драгоманівський збірник."Вільна спілка та сучасний український конституціоналізм. — Львів:Світ, 1996. — 256 c.
2. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 247 с. — ISBN 966-7288-89-7
3. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К.:Ін Юре, 1997. — 36 c.
4. Кампо В. М., Нижник Н. Р., Шльоер Б. П. Становлення нового адміністративного права України. — К.:Видавничий Дім "Юридична книга", 2000. — 60 c.
5. Копєйчикова. Основи конституційного права України:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 1997. — 208 c.
6. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні:Нав.посіб. — К.:Аррат-Центр, 2001. — 176 c. — ISBN 966-95833-2-2
7. Маклакова В. В. Иностранное конституционное право. — М.:Юристь, 1996. — 512 c.
8. Молдаван В. В., Мелещенко В. Конституційне право:Опорні конспекти:Словник- довідник. — К.:Юмана, 1996. — 272 c.
9. Ред. Авакьян. Конституционное право: Энциклопедический словарь. — Москва : Норма, 2001. — 688 с. — ISBN 5-89123-409-2
10. Речицкий, Всеволод. Конституционализм.Украинский опыт. — Харьков, 1998. — 160 c.
11. Речицкий, Всеволод. Свобода и государство-Харьков. — Харьков, 1998. — 144 c.
12. Ріяки В. Конституційне право зарубіжних країн:Навч.посіб. — К.:Юринко Интер, 2002. — 512 c. — ISBN 966-667-067-4
13. Тодыка О. Ю., Петришин А. В. Народовластие в условиях глобализации. — Х.: Право, 2005. — 334 с. — ISBN 966-8467-72-8
14. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник 3-е вид. — К.:Юринко Интер, 2006. — 512 c.
15. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник. — К.:Юринко Интер, 2002. — 356 c.
16. Шаповал, Володимир, Михайлович. Сучасний конституціоналізм.:Монографія. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 560 c.
17. Шповал В. М. Державний лад країн світу:Довідник. — К.:Український центр правничих студій, 1999. — 320 c.
18. Правові питання статусу Чорноморського флоту та міста Севастополя:Лекція. — К.:Конституція України, 1999. — 21 c.
19. Закон України про місцеве сомоврядування в Україні. — К.:Парламентське ви-во, 1999. — 78 c.
20. Президент в Україні:Законодавче забезпечення діяльності. — К.:Юрінком, 1999. — 416 c.