Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 14
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94(477). Історія України ->

41. Історія України:Посібник/За ред.Г.Д.Темка,Л.С.Тупчієнка. — К.:Видавничий центр Академія, 2002. — 480 с. — ISBN 966-580-126-0
42. Нагороди України:історія,факти,документи:У 3 т./Керівник автор.кол.Д.Табачник.Т.1. — К.:Українознавство,фірма, 1996. — ISBN 5-7770-0893-3
43. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.1 Древний и средневековый Киев/Под ред. И.И.Артеменко — К.:Наукова думка, 1984. — т.1. — 406 c.
44. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.2.Киев периода позднего феодализма и капитализма/Под ред. В.Г.Сарбей — К.:Наукова думка, 1983. — т.2. — 463 с.
45. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.3.Киев социалистический.Кн.1/Под ред. Н.И.Супруненко — К.:Наукова думка, 1985. — т.3,кн.1. — 495 c.
46. Ідентичність і пам’ять в пострадянській Україні:Монографія/Відп.ред.Мирослава Антонович. — К.:Дух і літера, 2009. — 496 с. — ISBN 978-966-378-132-7
47. Описи Лівобережної України кінця ХVІІ-початку ХІХ ст./Упор.Т.Б.Борисова. — К.:Наукова думка, 1997. — 322 с. — ISBN 966-00-107-Х
48. Поїзди гудуть за Ірпінню/Уклад.Олекса Ющенко,Олександр Ющенко. — Ірпінь, 2003. — 416 c. — ISBN 966-8071-58-1