Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 103
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 36. Соціальне забезпечення -> 364. Соціальний захист, соціальне страхування ->

1. Аранчій В. І., Остапенко О. М., Остапенко Т. М. Страховий менеджмент. — Полтава: ПДАА, 2018. — 252 с.
2. Гетманець О. П. Правове реглювання страхової діяльності: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2014. — 402 с. — ISBN 978-966-910-016-0
3. Говорушко Т. А., Стецюк В. М. Страхування: навч. посіб. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 328 с.
4. Журавка О. С., Бухтіарова А. Г., Пахненко О. М. Страхування: навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2020. — 350 с. — ISBN 978-966-657-801-6
5. За заг. ред. проф. Плиси В. Й. Проблеми розвитку страхування в Україні : Науковий студентський збірник. Випуск 3. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. — 174 с.
6. Калюжний Р. А., Андрущенко Л. В., Андрущенко І. Г. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. — К. : "МП Леся", 2012. — 184 с. — ISBN 978-966-8126-89-6
7. Кириленко О. П., Толуб’як В. С. Соціальне страхування. — Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. — 516 с. — ISBN 978-966-654-435-6
8. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України: монографія. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 372 c. — ISBN 978-966-8687-99-0
9. Мачуський В. В. Страхове право: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2009. — 467 с. — ISBN 978-966-483-225-7
10. Мельник Т. А., Сибірцев В. В. Страхування: навч. посіб. — Кропивницький: ПП "Ексклюзив Систем", 2022. — 307 с. — ISBN 978-617-7942-20-6
11. Олександр Залетов,. Страхування в Україні" Проект "Центр комерційного права": ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ. — К.: Центр комерційного права, 2003. — 132с.
12. Олійник О. В., Нагаєва Г. О. Страхування: навч. посіб.. — Харків: Стильна типографія, 2020. — 256 с.
13. Осадець С. С. Страхування: підручник. — Київ : КНЕУ, 2002. — 599 с. — ISBN 966-574-374-0
14. Пацурія Н. Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія. — К. : Видавництво Ліра-К, 2017. — 256 с. — ISBN 978-617-7507-13-9
15. Пічугіна Ю. В. Страхування: курс лекцій. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2018. — 67 с.
16. Попова Л. В., Марич М. Г., Федишин М. П. Міжнародне страхування: навч. посіб. — Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. — 184 с.
17. Рябенко Г. М., Сіренко Н. М., Кравченко А. С. Страхування : навч. посіб. — Миколаїв : МНАУ, 2014. — 429 с.
18. Сокиринська І. Г., Журавльова Т. О., Аберніхіна І. Г. Страховий менеджмент. — Дніпропетровськ: Пороги, 2016. — 300 с. — ISBN 978-617-518-320-5
19. Сосновська О. О. Страхування: навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 328 с. — ISBN 978-617-658-102-4
20. Терещенко Т. Є., Заволока Л. О., Пономарьова О. Б. Страхування (у схемах, таблицях, коментарях): навч. посіб.. — Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. — 221 с. — ISBN 978-966-328-166-7