Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 36. Соціальне забезпечення -> 364. Соціальні проблеми, що породжують необхідність надання соціальної допомоги. Види соціальної допомоги ->

1. Денисюк О. М. Актуальні питання соціальної роботи : навч. посіб. — Ужгород : РІК-У, 2023. — 420 с. — ISBN 978-617-8276-43-0
2. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України: монографія. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 372 c. — ISBN 978-966-8687-99-0
3. Калюжний Р. А., Андрущенко Л. В., Андрущенко І. Г. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. — К. : "МП Леся", 2012. — 184 с. — ISBN 978-966-8126-89-6
4. Історія та теорія соціальної політики України: навч. посіб. — Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. — 289 с. — ISBN 978-966-931-162-7
5. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи: навч.-метод. посіб. — Львів: Растр-7, 2021. — 324 с. — ISBN 978-617-7997-13-8
6. Горбунова В., Савиченко О. Методичний посібник для соціальних працівників: Посилення спроможності соціальних працівників здійснювати психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей з питань психічного здоров’я. — Київ, 2022. — 61 с.
7. Міжнародна соціальна робота: пріоритети та стандарти. — Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. — 175 с. — ISBN 978-966-614-100-5
8. Шинкарук В. Д., Пєша І. В., Сопівник І. В. Моніторинг і оцінка у соціальній роботі: навч. посіб. — К.: "Компринт", 2022. — 360 с.
9. Шалієвська Л. І. Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави: монографія. — Львів: Растр-7, 2020. — 196 с. — ISBN 978-617-7864-10-2
10. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с. — ISBN 966-574-786-X
11. Гетманець О. П. Правове реглювання страхової діяльності: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2014. — 402 с. — ISBN 978-966-910-016-0
12. Пацурія Н. Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія. — К. : Видавництво Ліра-К, 2017. — 256 с. — ISBN 978-617-7507-13-9
13. За заг. ред. проф. Плиси В. Й. Проблеми розвитку страхування в Україні : Науковий студентський збірник. Випуск 3. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. — 174 с.
14. Іванова І. Б. Соціальна робота з людьми похилого віку: навч. посіб. — К.: Університет "Україна", 2023. — 220 с. — ISBN 978-966-388-672-5
15. Пєша І. В., Сопівник І. В., Галайдюк В. В. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю. Навч. посіб. — Київ: Компринт, 2023. — 449 с.
16. Омельченко С. О., Тернопільська В. І. Соціальна робота: реалії та виклики часу: навч.-метод. посіб. — Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. — 219 с. — ISBN 978-617-7780-34-1
17. СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. — Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. — 275 с. — ISBN 978-966-64-097-8
18. Чугунов І. Я., Насібова О. В. Фінанси пенсійного забезпечення : монографія. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. — 248 с. — ISBN 978-966-629-815-0