Міжнародний Науково-технічний Університет

Горошко В. І. Масаж і тейпування в реабілітації: комплексний посібник для фахівців: навч. посіб. — Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. — 138 с.

Вакуленко Л. О., Прилуцька Г. В. Атлас масажиста. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 306 с. — ISBN 966-673-048-0

САЙТ. 2024.

Іващенко О., Копанцева Л. Органічна хімія: навч. посіб. — Полтава : ПДМУ, 2023. — 192 с.

Уклад.: Швед О. М., Богза С. Л., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії. Реакційна здатність органічних сполук: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 144 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 301
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 36. Соціальне забезпечення -> 364. Соціальні проблеми, що породжують необхідність надання соціальної допомоги. Види соціальної допомоги ->

1. Гетманець О. П. Правове реглювання страхової діяльності: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2014. — 402 с. — ISBN 978-966-910-016-0
2. Горбунова В., Савиченко О. Методичний посібник для соціальних працівників: Посилення спроможності соціальних працівників здійснювати психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей з питань психічного здоров’я. — Київ, 2022. — 61 с.
3. Денисюк О. М. Актуальні питання соціальної роботи : навч. посіб. — Ужгород : РІК-У, 2023. — 420 с. — ISBN 978-617-8276-43-0
4. За заг. ред. проф. Плиси В. Й. Проблеми розвитку страхування в Україні : Науковий студентський збірник. Випуск 3. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. — 174 с.
5. Іванова І. Б. Соціальна робота з людьми похилого віку: навч. посіб. — К.: Університет "Україна", 2023. — 220 с. — ISBN 978-966-388-672-5
6. Калюжний Р. А., Андрущенко Л. В., Андрущенко І. Г. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. — К. : "МП Леся", 2012. — 184 с. — ISBN 978-966-8126-89-6
7. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України: монографія. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 372 c. — ISBN 978-966-8687-99-0
8. Омельченко С. О., Тернопільська В. І. Соціальна робота: реалії та виклики часу: навч.-метод. посіб. — Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. — 219 с. — ISBN 978-617-7780-34-1
9. Пацурія Н. Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія. — К. : Видавництво Ліра-К, 2017. — 256 с. — ISBN 978-617-7507-13-9
10. Пєша І. В., Сопівник І. В., Галайдюк В. В. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю. Навч. посіб. — Київ: Компринт, 2023. — 449 с.
11. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи: навч.-метод. посіб. — Львів: Растр-7, 2021. — 324 с. — ISBN 978-617-7997-13-8
12. СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. — Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. — 275 с. — ISBN 978-966-64-097-8
13. Чугунов І. Я., Насібова О. В. Фінанси пенсійного забезпечення : монографія. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. — 248 с. — ISBN 978-966-629-815-0
14. Шалієвська Л. І. Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави: монографія. — Львів: Растр-7, 2020. — 196 с. — ISBN 978-617-7864-10-2
15. Шинкарук В. Д., Пєша І. В., Сопівник І. В. Моніторинг і оцінка у соціальній роботі: навч. посіб. — К.: "Компринт", 2022. — 360 с.
16. Історія та теорія соціальної політики України: навч. посіб. — Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. — 289 с. — ISBN 978-966-931-162-7
17. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с. — ISBN 966-574-786-X
18. Міжнародна соціальна робота: пріоритети та стандарти. — Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. — 175 с. — ISBN 978-966-614-100-5