Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

21. Лавріщева. Програмна інженерія: підручник. — Київ : [Ін-т програмних систем НАН України], 2008. — 319 с. — ISBN 978-966-02-5052-9
22. Ларман. Використання UML і шаблонів проектування. — Вид. дім Віль"ямс, 2004.
23. Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.
24. Комп’ютерне моделювання: навч. посіб / Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк. — Рівне : МЕГУ, 2010. — Кн. 1. — 127 с.
25. Лугова Т. А., Блажко О. А. Проектування комп’ютерних ігор для навчання : навчальний підручник. — Одеса : ФОП "Побута", 2018. — 212 с.
26. Львов М. С., Співаковський О. В. Основи алгоритмізації та програмування: Навч. посібник. — Херсон : ХДЕІ, 1997. — 122 с.
27. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Основи менеджменту інформаційних систем: навч. посіб. — Київ : Центр навч. л-ри, 2005. — 176 с. — ISBN 966-8365-85-2
28. Мислович М. В., Кромпляс Б. А. Основи програмної інжинерії : навч. посіб. 2017. — 423 с.
29. Поморова О. В. Технологія проектування програмних систем. Електронний конспект лекцій. — Хмельницький: ХНУ, 2014. — 384 c.
30. Обод І. І., Свид І. В., Рубан І. В. Математичне моделювання інформаційних систем: навч. посіб. — Харків: Друкарня Мадрид, 2019. — 270 с. — ISBN 978-617-7845-04-0
31. Рекс Блэк. Ключевые процессы тестирования. — - Издательство Лори, 2006. — 544 c.
32. Рудий Т. В., Паранчук Я. С., Сеник В. В. Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Структурне програмування: навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. — 240 c. — ISBN 978-617-511-373-8
33. Савчук О. В., Моргаль О. М. Моделювання процесів і систем / Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 220 с.
34. Свіржевський М. П. Педагогічні проблеми формування інформаційної компетентности менеджера. — Вінниця, 2005. — 7с.
35. Семеренко В. П. Візуальне програмування. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 113 с.
36. Сергей Орлик. ISO/IEC DTR 19759 Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge– SWEBOK. Переклад з англ. з коментарями. 2005.
37. Скорін Ю. І. Технології тестування програмних продуктів. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. — 35 с.
38. Соммервіл І. Інженерія програмного забезпечення (6-е видання). — М. Вид.Дім "Віль"ямс", 2002.
39. Спірінцева О. В., Литвинов О. А., Герасимов В. В. Java-технології та мобільні пристрої. Алгоритми і структури даних: навч. посіб. — Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. — 140 с.
40. Стеценко І. В. Моделювання систем: навч. посіб. — Черкаси : ЧДТУ, 2010. — 399 с. — ISBN 978-966-402-073-9