Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

21. Лавріщева К. М. Програмна інженерія : підруч. — Київ : В.Д. "Академперіодика", 2008. — 322 с. — ISBN 978–966–02–5052–9
22. Лавріщева. Програмна інженерія: підручник. — Київ : [Ін-т програмних систем НАН України], 2008. — 319 с. — ISBN 978-966-02-5052-9
23. Ларман. Використання UML і шаблонів проектування. — Вид. дім Віль"ямс, 2004.
24. Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.
25. Комп’ютерне моделювання: навч. посіб / Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк. — Рівне : МЕГУ, 2010. — Кн. 1. — 127 с.
26. Львов М. С., Співаковський О. В. Основи алгоритмізації та програмування: Навч. посібник. — Херсон : ХДЕІ, 1997. — 122 с.
27. Майерс Г. Искусство тестирования программ. — Диалектика, 2012. — 272 с.
28. Макгрегор, Сайке. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. 2002.
29. Марка Д. Методология структурного анализа и проектирования SADT. 2006. — 222 c.
30. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Основи менеджменту інформаційних систем: навч. посіб. — Київ : Центр навч. л-ри, 2005. — 176 с. — ISBN 966-8365-85-2
31. Мислович М. В., Кромпляс Б. А. Основи програмної інжинерії : навч. посіб. 2017. — 423 с.
32. Поморова О. В. Технологія проектування програмних систем. Електронний конспект лекцій. — Хмельницький: ХНУ, 2014. — 384 c.
33. Просницкий А. Управление проектами в Microsoft Project 2010. Самоучитель. 2011. — 176 c.
34. Рекс Блэк. Ключевые процессы тестирования. — - Издательство Лори, 2006. — 544 c.
35. Свіржевський М. П. Педагогічні проблеми формування інформаційної компетентности менеджера. — Вінниця, 2005. — 7с.
36. Семеренко В. П. Візуальне програмування. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 113 с.
37. Сергей Орлик. ISO/IEC DTR 19759 Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge– SWEBOK. Переклад з англ. з коментарями. 2005.
38. Скорін Ю. І. Технології тестування програмних продуктів. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. — 35 с.
39. Снейдер. Эффективное программирование TCP. 2006.
40. Соммервіл І. Інженерія програмного забезпечення (6-е видання). — М. Вид.Дім "Віль"ямс", 2002.