Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

За ред. РусанівськийВ.М., Тараненко О. О. Українська мова. Енциклопедія. — Київ: Видавництво "Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана", 2004. — 832 с. — ISBN 966-7492-19-2

Укл.:Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. Ігрові види спорту. Волейбол: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 143 с.

Денисовець Т. М., Квак О. В. Біологічні аспекти фізичного виховання : навч.-метод. посіб. — Полтава : Сімон, 2020. — 131 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5776
Усього літератури: 12665
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

21. Кратчен Ф. Вступ до Rational Unified Process. 2006.
22. Креневич А. П. Алгоритми і структури даних. Підручник. — К.: ВПЦ "Київський Університет", 2021. — 200 с.
23. Кривов Г. О., Кривова С. Г., Зворикін К. О. Основи системної інженерії [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 322 с.
24. Кривцова О. П. Програмування мовою С++. Технологія візуального програмування : навч. посіб. — Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. — 144 с.
25. Куликов С. C. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс : практ. пособие. — Минск: Четыре четверти, 2015. — 294 c.
26. Лавріщева К. М. Програмна інженерія : підруч. — Київ : В.Д. "Академперіодика", 2008. — 322 с. — ISBN 978–966–02–5052–9
27. Лавріщева. Програмна інженерія: підручник. — Київ : [Ін-т програмних систем НАН України], 2008. — 319 с. — ISBN 978-966-02-5052-9
28. Ларман. Використання UML і шаблонів проектування. — Вид. дім Віль"ямс, 2004.
29. Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.
30. Комп’ютерне моделювання: навч. посіб / Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк. — Рівне : МЕГУ, 2010. — Кн. 1. — 127 с.
31. Лугова Т. А., Блажко О. А. Проектування комп’ютерних ігор для навчання : навчальний підручник. — Одеса : ФОП "Побута", 2018. — 212 с.
32. Львов М. С., Співаковський О. В. Основи алгоритмізації та програмування: Навч. посібник. — Херсон : ХДЕІ, 1997. — 122 с.
33. Майерс Г. Искусство тестирования программ. — Диалектика, 2012. — 272 с.
34. Макгрегор, Сайке. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. 2002.
35. Марка Д. Методология структурного анализа и проектирования SADT. 2006. — 222 c.
36. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Основи менеджменту інформаційних систем: навч. посіб. — Київ : Центр навч. л-ри, 2005. — 176 с. — ISBN 966-8365-85-2
37. Мислович М. В., Кромпляс Б. А. Основи програмної інжинерії : навч. посіб. 2017. — 423 с.
38. Поморова О. В. Технологія проектування програмних систем. Електронний конспект лекцій. — Хмельницький: ХНУ, 2014. — 384 c.
39. Обод І. І., Свид І. В., Рубан І. В. Математичне моделювання інформаційних систем: навч. посіб. — Харків: Друкарня Мадрид, 2019. — 270 с. — ISBN 978-617-7845-04-0
40. Просницкий А. Управление проектами в Microsoft Project 2010. Самоучитель. 2011. — 176 c.