Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.1. Маркетинг ->

21. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 c. — ISBN 966–574–431–3
22. Палига Є. М., Гірняк О. М., Лазановський П. П. Маркетинг: підручник. — Львів : Українська академія друкарства, 2020. — 352 с. — ISBN 978-966-322-500-5
23. Зозульов О. В., Царьова Т. О. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 100 с.
24. Павлов К. В., Лялюк А. М., Павлова О. М. Маркетинг: теорія і практика: підручник. — Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. — 408 с. — ISBN 978-617-7843-42-8
25. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 523 с. — ISBN 966-574-521-2
26. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. 2015. — 241 с. — ISBN 978-966-654-383-0
27. Барабанова В. В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. — Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. — 136 с.
28. Попова Н. В., Катаєв А. В., Базалієва Л. В. Маркетингові комунікації: підручник. — Харків: "Факт", 2020. — 315 с. — ISBN 978-966-637-963-7
29. Литвинова Л. В. Менеджмент і маркетинг електронного урядування : навч. посіб. — Київ : НАДУ, 2013. — 68 с.
30. Борщ В. І., Рудінська О. В., Кусик Н. Л. Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я : навч. посіб. — Одеса : Олді+, 2022. — 264 с. — ISBN 978-966-289-648-0
31. Укл. : Мотрич А.В. Менеджмент та маркетинг видавничо-поліграфічної галузі : навч. посіб. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. — 140 с.
32. Ратушняк О. Г. Менеджмент та маркетинг: практикум. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 120 с.
33. Ред. Козак Ю. Г. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2014. — 294 с. — ISBN 978-611-01-0615-3
34. Богатирьов А. М. Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: навчальний посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. — ISBN ISBN 5-8 404-0175-7
35. Гончаров С. М. Практикум з маркетингу: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбової л-ри, 2012. — 208 с. — ISBN 978-611-01-0321-3
36. Крылова Г. Д., Романова А. Н. Практикум по маркетингу: ситуационные задачи и тест-контроль: Текст: учеб. пособие. — М.: Банки и биpжи, ЮНИТИ, 1995. — 240 с. — ISBN 5-85173-019-6
37. Джордж С. Клейсон. САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК В ВАВИЛОНЕ. 2000.
38. Акимов Д. И. Социальный маркетинг: научное издание. — Киев: Наукова думка, 2008. — 144 с. — ISBN 978-966-00-0791-8
39. Процишин Ю. Т. Стратегічний маркетинг: електронний навч. посіб. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 146 с. — ISBN 978-966-654-668-8
40. Писаренко В. В., Багорка М. О. Стратегічний маркетинг: навч.посіб. — Дніпро: Видавець, 2020. — 240 с. — ISBN 978-617-518-378-6