Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 134
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 343.98 Криміналістика ->

21. Чернєй В. В., Чернявський С. С., Саковський А. А. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. — 435 c.
22. Шалгунова С. А., Орлеан А. М., Скок О. С. Кримінологія: навчальний посібник-практикум. — Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. — 332 с. — ISBN 978-966-630-278-9
23. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Підручник. — Харків : Право, 2008. — 464 с. — ISBN 978-966-458-067-7
24. Яремко Г. З., Устрицька Н. І. Кримінологія: навч.-метод. посіб. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. — 144 с. — ISBN 978-617-511-255-7
25. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). — Харків : ХНУВС, 2021. — 464 с.