Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.9. Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство ->

41. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Підручник. — Київ : Центр учбової літератури, 2007. — 632 с. — ISBN 978-966-364-537-7
42. Румянцев А. П. Міжнародна економіка: практикум: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — К.: ЦУЛ, 2007. — 296 с. — ISBN 978-966-364-506-3
43. Румянцев А. П. Міжнародна економіка: практикум: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Київ: Центр учб. л-ри, 2007. — 296 с. — ISBN 978-966-364-506-3
44. Сергій Сегеда. Як вести бізнес з іноземним партнером: Юридична абетка підприємця. — К.:, 2006. — 135с.
45. Сидоров О. А., Фісуненко Н. О., Альошина Т. В. Світова економіка та міжнародні економічні відносини: підручник. — Дніпро: Арт-Прес, 2023. — 400 с. — ISBN 978-966-348-480-8
46. Тимошенко О. П. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учеб.пособие. — Новосибирск, 2002. — 84 с. — ISBN 5-7795-0158-0
47. Тищенко В. Ф., Остапенко В. М. Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 193 с. — ISBN 978-966-676-846-2
48. Уклад. Островський І. А., Ярмак О. В. Глобальна економіка: метод рекомендації. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. — 40 с.
49. Уклад.: Дергачова В.В., Кузнєцова К. О., Манаєнко І. М. Міжнародні економічні відносини: навч. – метод. комп. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 126 с.
50. Уклад.: Моісеєнко Т. Є. Транснаціональні корпорації: конспект лекцій. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 226 с.
51. Уклад.: Моісеєнко Т. Є., Корогодова О. О. Міжнародна торгівля: Навчально-методичний комплекс. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 92 с.
52. Уклад.: Охріменко О. О., Кухарук А. Д. Міжнародний консалтинг: практикум. — К.: КПІ. ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 62 с.
53. Укладачі:Дунська А. Р., Кузнєцова К. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 181 с.
54. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник. — К.: Либідь, 2008. — 408 с. — ISBN 978-966-06-0519-0
55. Храмов В. О. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч закл.. — К.: МАУП, 2002. — 264 с.: рис. — ISBN 966-608-180-6
56. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля. Навч.пос. — К.: КНЕУ, 2001. — 488 c. — ISBN 966–574–275–2
57. Чернишова Л. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум: навч. посіб. — Харків: Форт, 2017. — 238 с.
58. Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 308 с. — ISBN 966-574-777-0
59. Шкарлет С. М., Бутко М. П. Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів: навч. посіб. — Київ: Центр учбов. літ., 2017. — 527, [1] с. — ISBN 978-617-673-516-8
60. Валютні операції. 2006. — 120с.