Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.138. Маркетинг ->

41. Софієнко А. В., Шукліна В. В. Теоретичний маркетинг: Навч. посіб. — Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський, 2021. — 494 c. — ISBN 978-617-7941-34-6
42. Старостіна А. О., Кравченко В. А., Пригара О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. — К.: "НВП "Інтерсервіс", 2018. — 216 с. — ISBN 978-617-696-808-5
43. Укл. : Мотрич А.В. Менеджмент та маркетинг видавничо-поліграфічної галузі : навч. посіб. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. — 140 с.
44. Укл.: Підкамінь Л.Й. Елементи маркетингу та менеджменту видавничо-поліграфічної справи. Навчальний посібник. — Чернівецький національний університет, 2021. — 136 с.
45. Уклад.: Голда Н.М., Краузе О.І. Опорний конспект лекцій з курсу "Основи маркетингу". — Тернопіль, 2018. — 96 с.
46. Уклад.: Кармінська-Бєлоброва М.В. Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до спеціальності" (Маркетинг). — Х.: НТУ "ХПІ", 2018. — 128 с.
47. Уклад.: Краузе О. І. Конспект лекцій з дисципліни "Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства". — Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. — 85 с.
48. Уклад.: Стеблюк Н.Ф. Конспект лекцій з дисципліни "Маркетинг". — Кам’янське: ДДТУ, 2018. — 64 с.
49. Храбатин О. І., Тимчик О. А. Маркетинг: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. із спец. "Комерційна діяльність". — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. — 284 с. — ISBN 978-966-668-338-3
50. Цвілий С. М., Кукліна Т. С., Зайцева В. М. Маркетинг в туризмі: Навчальний посібник. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 260 с. — ISBN 978-617-529-370-6
51. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. 2015. — 241 с. — ISBN 978-966-654-383-0
52. Язвінська Н. В. Маркетинговий менеджмент: Опорний конспект лекцій. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 37 с.
53. Яшкіна О. І. Маркетингові дослідження інновацій: навч. посіб. — О.: ОНПУ, 2018. — 102 с.
54. Інтегровані маркетингові комунікації Гл. 11. 2004. — Глава 11. — С.285-305
55. Маркетинг і цифрові технології: наук. ж. Том 7, № 2. — Одеса, 2023.
56. Маркетингові комунікації: навч.-метод. посіб. — Умань : Візаві, 2018. — 191 с.