Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

41. Стратієнко Н .К. Алгоритми і структури даних: практикум: навч. посіб. — Харків: НТУ "ХПІ", 2017. — 224 с. — ISBN 978-617-05-0247-6
42. Табунщик Г. В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 180 с.
43. Ткачук В. М. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник. — Iвано- Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. — 286 с.
44. Трофименко О. Г., Мнанков С. Ю., Ларін Д. Г. Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник [Електронне видання]. — Одеса : Фенікс, 2022. — 197 с. — ISBN 978-966-928-808-0
45. Укл.: Добровольський Ю.Г. Стандартизація в інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 140 с.
46. Уклад.: Грудзинський Ю.Є. Алгоритми та структури даних: Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 215 с.
47. Фісун М.Т, Цибенко Б. О. Структури та організація даних в ЕОМ: навч. посіб. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — 132 с. — ISBN 978-966-336-159-8
48. Хайрова Н. Ф., Петрасова С. В. Сучасні технології Web-програмування: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А.М., 2020. — 112 с.
49. Чихіра І. В., Микитишин А. Г. Конспект лекцій з дисципліни "Програмування систем реального часу". — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016. — 76 с.
50. Шушура О. М., Золотухіна О. А. Логіка та алгоритми обробки даних: навч. посіб. — Київ, 2019.
51. Ярцев В. П. Організація баз даних та знань: навч. посіб. — К. ДУТ, 2018. — 214 с.