Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

41. Спірінцева О. В., Литвинов О. А., Герасимов В. В. Java-технології та мобільні пристрої. Алгоритми і структури даних: навч. посіб. — Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. — 140 с.
42. Стеценко І. В. Моделювання систем: навч. посіб. — Черкаси : ЧДТУ, 2010. — 399 с. — ISBN 978-966-402-073-9
43. Табунщик Г. В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 180 с.
44. Ткачук В. М. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник. — Iвано- Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. — 286 с.
45. Уиттакер Д. Как тестируют в Google. — СПб.: Питер, 2014. — 320 с.
46. Ульман. Компиляторы: принципы, технологии и инструменты. — Москва "Вильямс", 2003.
47. Фаулер. Рефакторинг: улучшение существующего кода. — Санкт-Петербург "Символ-Плюс", 2003.
48. Фаулер, Скотт. UML. Основи. — СПб "Символ Плюс", 2002.
49. Фісун М.Т, Цибенко Б. О. Структури та організація даних в ЕОМ: навч. посіб. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — 132 с. — ISBN 978-966-336-159-8
50. Халл Э. Разработка и управление требованиями. Практическое руководство пользователя. 2005.
51. Чихіра І. В., Микитишин А. Г. Конспект лекцій з дисципліни "Програмування систем реального часу". — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016. — 76 с.
52. Шевчук А. Design Patterns via C#. Приемы объектно-ориентированного проектирования. — ITVDN.com, 2015. — 288 c.
53. Шилин В. П. Проектирования информационных систем с использованием CASE-средств Oracle Designer/2000 и Developer/2000.. — К.: ИПС НАНУ, 2000. — 65 с.
54. Шушура О. М., Золотухіна О. А. Логіка та алгоритми обробки даних: навч. посіб. — Київ, 2019.
55. Юров. Справочная система по языку ассемблера IBM PC. — «Питер», 1998.
56. Якобсон А. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. — СПб. Питер, 2002. — 496 c.
57. Visual C++ 6. Руководство разработчика. 2006.