Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 68
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> Маркетингова цінова політика ->

1. Райко Д. В., Шипуліна Ю. С. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. — Суми : Триторія, 2022. — 158 с. — ISBN 978-617-7971-11-4
2. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова товарна політика: підручник. — Київ: "Центр учбової літератури", 2020. — 284 с. — ISBN 978-611-01-1884-9
3. Уклад. : Шевченко А. В., Борисенко О. С., Фісун Ю. В. Маркетингова товарна політика: практикум. — К. : НАУ, 2022. — 68 с.
4. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 c. — ISBN 966–574–681
5. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 240 с. — ISBN 978-611-01-0316-9
6. Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.
7. Райко Д. В., Шипуліна Ю. С. Практикум з дисципліни "Маркетингова товарна політика" : навч. посіб. — Суми : Триторія, 2022. — 164 с. — ISBN 978-617-7971-12-1