Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 106
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.8. Історія економічних теорій, доктрин, догм ->

1. Галушка З. І., Поченчук Г. М. Економіка: практикум з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, мікро- та макроекономіки. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. Ю. Федьковича, 2022. — 368 с. — ISBN 978-966-423-720-5
2. Тимочко Н. О. Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204с. — ISBN 966-574-759-2
3. Козлова А. І. Економічна історія: навч. посіб. — К. : ДП "Вид. дім "Персонал", 2009. — 342 с. — ISBN 978-966-608-748-8
4. Кравчук Ю. Б. Економічна історія: навч. посіб. — Харків : ХНУВС, 2014. — 223 с.
5. Проскурін П. В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 372 c. — ISBN 966–574–800–9
6. Козюк В. В., Радіонова Л. А. Історія економіки та економічної думки : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2015. — 792 с. — ISBN 978-966-654-394-6
7. Теліщук М. М. Історія економіки та економічної думки (у схемах і таблицях): навч. посіб. — Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. — 556 c. — ISBN 978-966-337-373-7
8. Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки: конспект лекцій. — Біла Церква: Білоцерківський навчально-науково-виробничий комплекс "Освіта", 2019. — 262 с. — ISBN 978-966-346-883-9
9. Ущаповський Ю. В. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. — Житомир : Житомирська політехніка, 2020. — 144 с.
10. Борович О. Д., Каменева Н.М. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2010. — 318 с. — ISBN 978-966-2033-28-1
11. Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб.. — К.: "Центр учбової літератури", 2015. — 476 с. — ISBN 978-617-673-376-8
12. Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 504 с. — ISBN 978-617-673-251-8
13. Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 280 с. — ISBN 978-611-01-0258-2
14. Пармаклі Д. М., Філиппова С. В., Добрянська Н. А. Історія економічних вчень: навч. посіб. — Одеса, 2018. — 113 с.
15. Несененко П. П., Артеменко О. А. Історія економічних учень: навч. посіб. — Одеса : ОНЕУ : ФОП Гуляєва В. М., 2017. — 448 с. — ISBN 978-617-7503-00-1
16. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних учень: підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 564 с. — ISBN 966-574-152-7
17. Дергачова В. В., Кузнєцова К. О., Манаєнко І. М. Міжнародні економічні відносини: навч. наочний посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 340 с.