Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 93
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 33.09. Історія економіки ->

1. Галушка З. І., Поченчук Г. М. Економіка: практикум з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, мікро- та макроекономіки. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. Ю. Федьковича, 2022. — 368 с. — ISBN 978-966-423-720-5
2. Тимочко Н. О. Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204с. — ISBN 966-574-759-2
3. Козлова А. І. Економічна історія: навч. посіб. — К. : ДП "Вид. дім "Персонал", 2009. — 342 с. — ISBN 978-966-608-748-8
4. Проскурін П. В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 372 c. — ISBN 966–574–800–9
5. Козюк В. В., Радіонова Л. А. Історія економіки та економічної думки : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2015. — 792 с. — ISBN 978-966-654-394-6
6. Теліщук М. М. Історія економіки та економічної думки (у схемах і таблицях): навч. посіб. — Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. — 556 c. — ISBN 978-966-337-373-7
7. Ущаповський Ю. В. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. — Житомир : Житомирська політехніка, 2020. — 144 с.
8. Борович О. Д., Каменева Н.М. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2010. — 318 с. — ISBN 978-966-2033-28-1
9. Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб.. — К.: "Центр учбової літератури", 2015. — 476 с. — ISBN 978-617-673-376-8
10. Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 504 с. — ISBN 978-617-673-251-8
11. Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 280 с. — ISBN 978-611-01-0258-2
12. Пармаклі Д. М., Філиппова С. В., Добрянська Н. А. Історія економічних вчень: навч. посіб. — Одеса, 2018. — 113 с.
13. Несененко П. П., Артеменко О. А. Історія економічних учень: навч. посіб. — Одеса : ОНЕУ : ФОП Гуляєва В. М., 2017. — 448 с. — ISBN 978-617-7503-00-1
14. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних учень: підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 564 с. — ISBN 966-574-152-7
15. Дергачова В. В., Кузнєцова К. О., Манаєнко І. М. Міжнародні економічні відносини: навч. наочний посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 340 с.