Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 258
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 332. Регіональна економіка ->

1. Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.
2. Худолей В. Ю., Тульчинський Р. В., Гречко А. В. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : моногр. — Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. — 114 с.
3. Корогодова О. О. Національна економіка: практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 80 с.
4. Пак Н. Т. Регіональна економіка : курс лекцій. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. — 31 с.
5. Олійник Т. Г. Регіональна економіка : курс лекцій. 2017. — 119 с.
6. Зінь Е. А. Регіональна економіка : піручник. — Київ: ВД "Професіонал", 2007. — 528 с. — ISBN 978-966-370-066-3
7. Уклад.: Кириченко С.О., Тульчинська С. О. Регіональна економіка: методичні вказівки до практичних робіт: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 141 с.
8. Гусєва О. Ю., Воскобоєва О. В., Ромащенко О. С. Регіональна економіка: навч. посіб. — Київ: Державний університет телекомунікацій, 2020. — 121 с.
9. Дмитрієв І. А. Регіональна економіка: навчальний посібник. — Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. — 284 с.
10. Регіональна економіка: підручник / В. Л. Тодосійчук. — Вінниця, ВДАУ, 2008. — 434 с.
11. Баб’як Галина Петрівна, Запорожан Лариса Петрівна, Качан Євген Петрович [та ін.] Регіональна економіка: підручник. — Тернопіль: ТНЕУ, 2008. — 800 с.
12. Соляр В. В., Анісімова О. В. Регіональна економіка: тренінг курс: Навчально-методичний посібник. — Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. — 173 с. — ISBN 978-617-7879-37-3