Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.:Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. Ігрові види спорту. Волейбол: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 143 с.

Денисовець Т. М., Квак О. В. Біологічні аспекти фізичного виховання : навч.-метод. посіб. — Полтава : Сімон, 2020. — 131 с.

Онопрієнко О. В. Особливості фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групах: навч.-метод. посіб. — Черкаси, 2018. — 116 с.

Олексієнко Я. І., Гунько П. М. Теорія, види та технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : навч.-метод. посіб. — Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2018. — 260 с.

Байдюк М. Ю., Галан Я. П., Молдован А. Д. Легка атлетика з методикою викладання: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. — 184 с. — ISBN 978-966-423-786-1

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5773
Усього літератури: 12662
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.101.541. Макроекономіка ->

1. За ред. проф.Архієреєва С. І. Макроекономіка : навч. посіб. — Х : Видавництво Іванченка І.С., 2019. — 216 с. — ISBN 978-617-7675-55-5
2. Івашина О. Ф., Івашина С. Ю., Олексієнко Р. Ю. [та ін.] Макроекономіка: практикум. — Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. — 56 с. — ISBN 978-966-328-157-5
3. Кібік О. М., Редіна Є. В., Хаймінова Ю. В. [та ін.] Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум. — Одеса, 2021. — 76 с.
4. Козакова О. М., Забарна Е. М. Макроекономіка: підручник. — Херсон : Олді-плюс, 2018. — 428 с. — ISBN 978-966-289-243-7
5. Макаренко М. І., Семененко Т. О., Петрушенко Ю. М. Макроекономіка: підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2021. — 307 с. — ISBN 978-966-657-880-1
6. Малий І. Й., Радіонова І. Ф., Куценко Т. Ф. Макроекономіка: базовий курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2016. — 254 с. — ISBN 978-966-926-116-8
7. Панчишин С. М. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. — 118 с.
8. Пилипенко Н. М. Макроекономіка: Конспект лекцій. — Суми: Сумський національний аграрний університет, 2023. — 112 с.
9. проф. Малий І.Й. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. — Київ : КНЕУ, 2017. — 200 с. — ISBN 966-8251-55-5
10. Солонінко К. С. Макроекономіка: навчальний посібник. — Київ : Центручб.л-ри, 2015. — 200 с. — ISBN 978-617-673-391-1
11. Уклад. Тульчинська С. О., Покровська Н. М. Макроекономіка: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 154 с.
12. Уклад.: Шашина М. В. Макроекономіка та мікроекономіка: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 88 с.
13. Шпори з мароекономіки варіант 3. 2011. — 12с.
14. Шпори з макроекономіки Варіант 1. 2011. — 25с.
15. Макроекономічні показники. 2011. — 17с.
16. Словник макроекономічних термінів. 2011. — 10с.