Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.22. Податки. Збори ->

1. Адміністрування податків та обов’язкових платежів. — Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016 с.. — 139 с.
2. Адміністрування податків, зборів, платежів. — Одеса: "Атлант", 2015. — 314 с.
3. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — Київ : КНЕУ, 2002. — 256 c. — ISBN 966–574–419–4
4. Мароха В. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: навч.-практ. посіб. — Київ : Ніка-Прінт, 2005. — 832 с. — ISBN 966-8578-02-3
5. Остапенко Т. М., Кубецька О. М., Кононова І. В. Оподаткування субʼєктів підприємництва : навч. посіб. (у схемах). — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. — 148 с. — ISBN 978-617-8032-49-4
6. Кашкарова С. М. Податки в Україні. — Київ : КНЕУ, 2004. — 334 с.
7. Литвиненко Я. В. Податкова політика. — К.:МАУП, 2003.
8. Уклад. Найденко О. Є., Карпова В. В. Податкова система [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних завдань. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. — 92 с.
9. Уклад.: Гречко А.В. Податкова система: конспект лекцій: навч. посіб.. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 119 с.
10. Кузь В. І. Податкова система: навч. посіб. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 240 с. — ISBN 978-966-423-711-3
11. Баранова В. Г. Податкова система: навч. посіб. — Одеса: ВМВ, 2014. — 344 с.
12. Демиденко Л. М. Податкова система: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2007. — 184 с. — ISBN 978-966-364-471-4
13. Іванов Ю. Б., Тищенко В. Ф., Найденко О. Є. Податкова система: навч. посіб. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. — 408 с. — ISBN 978-966-676-797-7
14. Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. Податкова система: навч. посіб.. — Харків: Видавництво "Діса плюс", 2019. — 402 с. — ISBN 978-617-7645-53-4
15. Юрчишена Л. В. Податкова система: навч.-метод. посіб. — Вінниця, 2018. — 230 с.
16. Хлівний В. К. Податкова система: навч.-метод. посіб. — Київ: КНЕУ, 2014. — 372 с. — ISBN 978–966–483–824–2
17. Довгалюк В. І., Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система: навчальний посібник. — Київ : Центр учбової літератури, 2007. — 360 c. — ISBN 966-364-366-8
18. Укладач: Акименко О.Ю. Податкова система. Методичні вказівки до практичних занять. — Чернігів: НУ "Чернігівська політехніка", 2023. — 75 с.
19. Адамик О. В. Податкове планування. — Тернопіль : ТАНГ, 2005. — 99 с.
20. Податкове планування на мікрорівні. — Дніпро : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. — 78 с.