Міжнародний Науково-технічний Університет

Бензель Л. В., Ващенко К. Ф., Гала Л. О. [и др.] Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Фармація "Крок 2" [вітчизняні студенти]. — Київ: [б. в.], 2018. — 20 c.

Тютченко С. М. Практикум з навчальної дисципліни "Статистика" : навч.-метод. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. — 52 с.

Козирєва О. В., Федорова В. О. Статистика: навч. посіб. — Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. — 187 с. — ISBN 978-617-7879-91-5

Бурау Н. І., Антонюк В. С., Півторак Д. О. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум: навч. посіб. — КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 58 с.

Староста В. І. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. — Ужгород: ДВНЗ "УжНУ", 2021. — 64 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5280
Усього літератури: 12169
Відвідувачів на сайті: 9
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Комп’ютерні науки. Освітній ступінь магістр -> 2010 ->

1. Берладін А. М. Web-застосування для надання послуг транспортною компанією. 2010.
2. Громеко О. І. Дедуктивна база даних сайту туристичного агентства. 2010.
3. Материнський Д. О. Забезпечення якості у життєвому циклі інформаційних систем. 2010.
4. Богуш Є. С. Захист периметру корпоративних мереж. 2010.
5. Кисельов Ю. В. Проектування системи електронного документообігу для вищих навчальних закладів. 2010.
6. Бухаров В. В. Проектування та реалізація програмної системи для проведення змагань та тренувань з програмування. 2010.
7. Лепський Д. С. Розробка електронного архіву промислових креслень. 2010.
8. Лосинський К. С. Розробка системи передачі даних з використанням криптостійких протоколів. 2010.
9. Самолевський О. О. Системна інтеграція знання-орієнтованих систем. 2010.