Міжнародний Науково-технічний Університет

Міца О. В., Лавер В. О. Системний аналіз : навч.-метод. посіб. — Ужгород : вид-во ПП "АУТДОР - ШАРК", 2021. — 63 с.

Бєльська Т. В. Теорія організації: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 78 с.

Матушкіна М. В., Снітко Є. О. Корпоративне управління. Навчальний посібник. — Старобільськ, 2018. — 212 с.

Мішеніна Г. А., Матвєєва Ю. Т. Корпоративне управління : конспект лекцій. — Суми : Сумський державний університет, 2018. — 212 с.

Шиян Н. І. Корпоративне управління: навч. посіб. — Х.: ХНАУ, 2017. — 194 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5090
Усього літератури: 11979
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Право. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Авдєєв В. І. Порівняльно-правове дослідження поліграфологічної діяльності. — Київ : МНТУ, 2021. — 103 с.
2. Асмолова Н. О. Правові аспекти захисту прав та свобод військовослужбовців в Україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 96 с.
3. Баденко І. В. Порівняльний аналіз цивільно-правових наслідків оголошення фізичної особи померлою в Україні та країнах ЄС. — Київ: МНТУ, 2021. — 130 с.
4. Біликов О. Г. Правове регулювання протидії фінансуванню тероризму. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
5. Боднарчук К. В. Порівняльно-правове дослідження надання адміністративних послуг в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
6. Височина Ю. С. Транснаціональні корпорації: особливості правового статусу. — Київ: МНТУ, 2021. — 115 с.
7. Воробйова В. О. Зарубіжний досвід запобігання і протидії корупції та його використання в україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
8. Ворошков О. Л. Внутрішнє переміщення в країні: сучасний стан та виклики захисту прав людини вимушено переміщених осіб. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
9. Жилін І. А. Правові засади адміністративно-правового регулювання забезпечення прав пацієнтів в україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 126 с.
10. Зоря Р. А. Порівняльно-правове дослідження децентралізації влади в україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 128 с.
11. Іванова Н. О. Порівняльно-правове дослідження поводження з твердими побутовими відходами в україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
12. Ігнатко В. О. Правові аспекти безоплатної приватизації земельних ділянок. — Київ: МНТУ, 2021. — 77 с.
13. Китнюх К. О. Порівняльно-правове дослідження доменного ім’я як об’єкта права інтелектуальної власності. — Київ: МНТУ, 2021. — 137 с.
14. Коваленко Г. О. Порівняльно-правовий аналіз сфери забезпечення прав інвалідів в україні та країнах єс. — Київ: МНТУ, 2021. — 141 с.
15. Комель О. О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн та україни щодо кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення та розголошення його таємниці. — Київ: МНТУ, 2021. — 117 с.
16. Комелькова Г. О. Порівняльно-правове дослідження децентралізації влади в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 108 с.
17. Комличенко Н. В. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства україни. — Київ: МНТУ, 2021. — 98 с.
18. Кононенко В. Є. Порівняльно-правове дослідження конституційного права людини на професійну правничу допомогу. — Київ: МНТУ, 2021. — 147 с.
19. Кос А. К. Порівняльно-правове дослідження спадкування за законом в Україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 97 с.
20. Косарчук О. В. Порівняльно-правовий аналіз національного та зарубіжного законодавства робочого часу та часу відпочинку. — Київ: МНТУ, 2021. — 110 с.