Міжнародний Науково-технічний Університет

Міца О. В., Лавер В. О. Системний аналіз : навч.-метод. посіб. — Ужгород : вид-во ПП "АУТДОР - ШАРК", 2021. — 63 с.

Бєльська Т. В. Теорія організації: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 78 с.

Матушкіна М. В., Снітко Є. О. Корпоративне управління. Навчальний посібник. — Старобільськ, 2018. — 212 с.

Мішеніна Г. А., Матвєєва Ю. Т. Корпоративне управління : конспект лекцій. — Суми : Сумський державний університет, 2018. — 212 с.

Шиян Н. І. Корпоративне управління: навч. посіб. — Х.: ХНАУ, 2017. — 194 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5090
Усього літератури: 11979
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Право. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Ворошков О. Л. Внутрішнє переміщення в країні: сучасний стан та виклики захисту прав людини вимушено переміщених осіб. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
2. Панюхно В. Д. Договір купівлі-продажу в цивільному праві України. — Київ: МНТУ, 2021. — 96 с.
3. Воробйова В. О. Зарубіжний досвід запобігання і протидії корупції та його використання в україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
4. Комличенко Н. В. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства україни. — Київ: МНТУ, 2021. — 98 с.
5. Кукса К. В. Міжнародно-правовий статус європейського банку реконструкції та розвитку. — Київ: МНТУ, 2021. — 125 с.
6. Польникова О. А. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері землекористування та проблеми їх реалізації. — Київ: МНТУ, 2021. — 122 с.
7. Баденко І. В. Порівняльний аналіз цивільно-правових наслідків оголошення фізичної особи померлою в Україні та країнах ЄС. — Київ: МНТУ, 2021. — 130 с.
8. Пирогов О. А. Порівняльно-правове дослідження відшкодування моральної шкоди. — Київ: МНТУ, 2021. — 100 с.
9. Комелькова Г. О. Порівняльно-правове дослідження децентралізації влади в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 108 с.
10. Зоря Р. А. Порівняльно-правове дослідження децентралізації влади в україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 128 с.
11. Китнюх К. О. Порівняльно-правове дослідження доменного ім’я як об’єкта права інтелектуальної власності. — Київ: МНТУ, 2021. — 137 с.
12. Радевич В. Р. Порівняльно-правове дослідження інституту банкрутства в Україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 139 с.
13. Кононенко В. Є. Порівняльно-правове дослідження конституційного права людини на професійну правничу допомогу. — Київ: МНТУ, 2021. — 147 с.
14. Сидоренко М. М. Порівняльно-правове дослідження кримінальної відповідальності за розбій. — Київ: МНТУ, 2021. — 147 с.
15. Панфілов І. О. Порівняльно-правове дослідження міжнародного договору купівлі-продажу як об’єкта правового регулювання за законодавством України та ЄС. — Київ: МНТУ, 2021. — 102 с.
16. Боднарчук К. В. Порівняльно-правове дослідження надання адміністративних послуг в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
17. Макаренко А. В. Порівняльно-правове дослідження охорони дипломатичних представництв іноземних держав підрозділами національної гвардії України. — Київ: МНТУ, 2021. — 122 с.
18. Лучинецький В. В. Порівняльно-правове дослідження охорони прав на торговельні марки в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 62 с.
19. Іванова Н. О. Порівняльно-правове дослідження поводження з твердими побутовими відходами в україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
20. Леонова Т. О. Порівняльно-правове дослідження позбавлення батьківських прав як виду юридичної відповідальності батьків. — Київ: МНТУ, 2021. — 139 с.