Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Право. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Авдєєв В. І. Порівняльно-правове дослідження поліграфологічної діяльності. — Київ : МНТУ, 2021. — 103 с.
2. Асмолова Н. О. Правові аспекти захисту прав та свобод військовослужбовців в Україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 96 с.
3. Баденко І. В. Порівняльний аналіз цивільно-правових наслідків оголошення фізичної особи померлою в Україні та країнах ЄС. — Київ: МНТУ, 2021. — 130 с.
4. Біликов О. Г. Правове регулювання протидії фінансуванню тероризму. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
5. Боднарчук К. В. Порівняльно-правове дослідження надання адміністративних послуг в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
6. Височина Ю. С. Транснаціональні корпорації: особливості правового статусу. — Київ: МНТУ, 2021. — 115 с.
7. Воробйова В. О. Зарубіжний досвід запобігання і протидії корупції та його використання в україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
8. Ворошков О. Л. Внутрішнє переміщення в країні: сучасний стан та виклики захисту прав людини вимушено переміщених осіб. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
9. Жилін І. А. Правові засади адміністративно-правового регулювання забезпечення прав пацієнтів в україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 126 с.
10. Зоря Р. А. Порівняльно-правове дослідження децентралізації влади в україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 128 с.
11. Іванова Н. О. Порівняльно-правове дослідження поводження з твердими побутовими відходами в україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
12. Ігнатко В. О. Правові аспекти безоплатної приватизації земельних ділянок. — Київ: МНТУ, 2021. — 77 с.
13. Китнюх К. О. Порівняльно-правове дослідження доменного ім’я як об’єкта права інтелектуальної власності. — Київ: МНТУ, 2021. — 137 с.
14. Коваленко Г. О. Порівняльно-правовий аналіз сфери забезпечення прав інвалідів в україні та країнах єс. — Київ: МНТУ, 2021. — 141 с.
15. Комель О. О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн та україни щодо кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення та розголошення його таємниці. — Київ: МНТУ, 2021. — 117 с.
16. Комелькова Г. О. Порівняльно-правове дослідження децентралізації влади в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 108 с.
17. Комличенко Н. В. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства україни. — Київ: МНТУ, 2021. — 98 с.
18. Кононенко В. Є. Порівняльно-правове дослідження конституційного права людини на професійну правничу допомогу. — Київ: МНТУ, 2021. — 147 с.
19. Кос А. К. Порівняльно-правове дослідження спадкування за законом в Україні та зарубіжних державах. — Київ: МНТУ, 2021. — 97 с.
20. Косарчук О. В. Порівняльно-правовий аналіз національного та зарубіжного законодавства робочого часу та часу відпочинку. — Київ: МНТУ, 2021. — 110 с.